Az ajándék ló, meg a foga – ki mentesül a reprezentációs és üzleti ajándékok után megfizetendő adó alól?

A Kormány június 9-én új, a gazdaság újraindítását támogató gesztussal rukkolt ki, melynek értelmében 2021. december 31-ig nagyvonalúan eltekint a reprezentációs* és üzleti** ajándékok után fizetendő szociális hozzájárulási adótól. Ajándékozni jó – így meg pláne. Kivéve, ha…

Mindennek megvan az ára

Nem mondok újat: alaptézis, hogy az ajándékozásnak, reprezentációs rendezvényeknek – akár üzleti, akár szabadidős összejövetel – jövedelemadó és áfa vonzata is van, mivel juttatásnak minősülnek. (Érdemes már az esemény, illetve az ajándékbeszerzés tervezési fázisában könyvelő cég tanácsát kikérni.)

A 318/2021. számú rendelet a veszélyhelyzeti jogalkotás keretében hozott döntések – szociális hozzájárulási adó kötelezettséggel összefüggő szabályok – palettájának újabb színfoltja. Ennek értelmében „A Szocho tv. 1. § (4) bekezdés b) pontjától eltérően nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 70. § (4) és (5) bekezdése szerinti reprezentáció és üzleti ajándék juttatása után, ha a juttatás e rendelet hatálybalépésének napja és a 2021. december 31. közötti időszakban történik.”

Üzleti jellegű reprezentáció – 2021. év végéig sutba a „szochoval”

Ez remek hír mindazoknak, akik egy-egy szakmai, üzleti jellegű reprezentációs ceremónia égisze alatt látják vendégül partnereiket: üzleti tárgyalás, szakmai konferencia, kiállítás, a pénzügyi év lezárására pontot tevő cégszintű megbeszélés, előadás, gyűlés… A sort – kicsit kilógva, hiszen e tekintetben szó nincs anyagi érdekeltségről – bővítik az egyházi ünnepek, melyeken a reprezentációs terülj-asztalkámat szintén juttatásként lehet elszámolni.

Szabadidős vállalati, céges rendezvények – jut is, de marad-e?

Mostohagyerekek viszont azok a cégek illetve rendezvényeik – ergo nem mentesülnek  a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól –, melyek nem alapvetően üzleti, hanem szabadidős programok (sportnap, családi nap, csapatépítő tréning…) keretében kedvesked(né)nek alkalmazottaiknak. Ez nagy kár… Milyen jólesne a pandémia által anyagilag és idegileg kizsigerelt vállalatok és dolgozók részére egy-egy olyan (anyagilag könnyített) összejövetel, mely megerősíti a jelenleg többnyire pattanásig feszülő, egymás iránt érzett lojalitás kötelékeit, és nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is közelebb hozná a munkahelyi közösséget – gondolok itt főleg a kőkemény távolságtartás szabályainak örömteli enyhítésére. Nincs ingyen-trakta, a könyvelés továbbra is bevételként kell, hogy kezelje az ilyen jellegű programokra kiadott pénzt, és meg kell fizetni a szochot – mese nincs.

* ”Reprezentáció: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram stb.) azzal, hogy az előzőek nem minősülnek reprezentációnak, ha a juttatásra vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási hely és idő, a tényleges szakmai, illetve hitéleti program és a szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján a rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme akár közvetve is megállapítható.”

** Üzleti ajándék: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány).

Forrás: net.jogtar.hu | Magyar Közlöny