Nem ússzák meg a titkos aranytartalékok – készpénznyilatkozatot a passzus mellé!

Ez év júniusától, akár belépünk, akár búcsút intünk az Európai Unió kapufélfájának, a szokásos teendők csekklistája mellé bekönyvelhetjük az idevágó készpénz-bejelentési kötelezettség* bővített kiadását. Nem titok, hogy a nemzetközösség a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni stratégiaként veti árgus pillantásait a külső határokon ki-be mozgó súlyosabb anyagi javakra.

Készpénz-bejelentési kötelezettség – a történelem

Az eddigi paktum szerint a készpénz-bejelentési kötelezettség abban az esetben volt kötelező, ha az Európai Unió területéről ki-be közlekedő polgárok zsebe legalább 10 000 eurótól, vagy azt meghaladó összegű készpénztől dagadt. Ez kiterjedt különféle más formátumú pénznemekre, vagy ennek megfelelő összértékű készpénz-helyettesítő eszközökre (értékpapír, kötvény, részvény, utazási csekk…) is.

„Bejelentési kötelezettség alá eső pénzeszközök:

 • valuta – bankjegyek és pénzérmék, amelyek csereeszközként forgalomban vannak pl.: magyar forint, euró, angol font, amerikai dollár, bolgár leva, lengyel zloty, román lej, izraeli sékel… stb.;
 • átruházható értékpapírok, pénzügyi eszközök, amelyek vagy fiktív kedvezményezett részére – korlátozás nélkül – bemutatóra szólnak, vagy olyan jellegűek, hogy tulajdonjoguk az átadással kerül átruházásra;
 • aláírt, de a kedvezményezett nevét nem jelző hiányos értékpapírok
  • pl. utazási csekk;
  • csekk,
  • váltó
  • fizetési megbízás.”**

A bejelentési restancia nem vonatkozik a nemesfémekre, aranyra, drágakövekre, olyan, a forgalomból kifutott valutára mely nem minősül érvényes fizetőeszköznek, a régi érmékre (gyűjtőknek szánt érmék), illetve a nemesfémből készült érmékre. „Hideg alany” még ebben a szórásban a nem átváltható bankjegy és pénzérme, és az elektronikus kártya.

A feledékenység(?) ára…

A magáról, illetve a készpénz-bejelentési kötelezettségéről megfeledkező utazó alapos deficittel zárhatja az utazást – fizethet, akár a katonatiszt. És bizony nem csak a nyomtatvány nemléte miatt nyújtja be számláját a vám, ugyanis a tévesen és/vagy hiányosan dokumentált irat miatti büntetés is kiharaphatja a szóban forgó pénzösszeg/érték 10%, 40%, vagy akár a 60%-át is.

2021 nyarától a tételsor bővül

Enyhítés nincs, az alapkitételek nem változtak – továbbra is bevalláskötelesek a fentebb felsoroltak, kiegészülve a…

 • legalább 90%-os aranytartalmú aranyérmékkel,
 • a legalább 99,5 százalékos aranytartalmú aranyrudakkal, aranyrögökkel, aranyszemcsékkel.
 • Sőt! A 10 ezer euró, vagy ezt meghaladó összegű készpénzről is szükséges készpénznyilatkozatot készíteni/benyújtani, ha azt postán, a rakomány részeként vagy futáron keresztül mozog.

Ha nem vagyunk biztosak abban, szükség van készpénznyilatkozatra vagy sem, keressük fel a NAV illetékeseit, illetve a külső uniós határ átlépése előtt a vámtisztviselőt.

*Készpénz-bejelentési kötelezettség: „A készpénz-bejelentési kötelezettségnek az utas írásban köteles eleget tenni meghatározott formában, az Európai Unió tagállamaiban egységesen alkalmazott készpénzbejelentő-nyilatkozaton. A nyilatkozat angol és magyar nyelven nyújtható be…” a vámhatóságnak.

**Forrás: https://nav.gov.hu/