Szja adóalap-csökkentő tételek

Lassan elfújhatjuk a gyertyát a 2021. január elsején módosított személyi jövedelemadóra vonatkozó, az Szja adóalap-csökkentő tételeinek gyertyáján. Sőt! Az évfordulón, 2022. január elsejétől újabb adóalap-kedvezményekkel ünnepelhetünk.

Az arra jogosult magánszemélyek 2021-ben négyféle kedvezménnyel csökkenthetik összevont adóalapjukat. Az adóalap-kedvezmények érvényesítésére a következő sorrendiség vonatkozik:

 1. Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye.
 2. Személyi kedvezmény.
 3. Első házasok kedvezménye.
 4. Családi adó- és járulékkedvezmény.

Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye – NÉTAK

Minden más kedvezményt megelőzően érvényesíthető, értékhatár nélkül vehető igénybe. Négy vagy több gyermeket nevelő anyának az a nő minősül, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermek után
„a) családi pótlékra jogosult, vagy
b) családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven
keresztül fennállt,
és az a) és b) pontban említett gyermekek száma a négy főt eléri.”

A gyermek lehet vér szerinti és/vagy örökbefogadott. (Felvetődik bennem a kérdés: mi történik, ha a legalább négy gyermeket nevelő szülő egymaga gondoskodik a gyerekekről, de férfi? A jog ugyanis a kedvezményt szigorúan nemhez is köti…)

A kedvezmény alapját a jogosultság időszakában megszerzett jövedelem képezi. Ha az anya akárcsak egy napig is jogosult volt a NÉTAK-ra, akkor a teljes hónapnyi kedvezmény megilleti.

A NÉTAK adókedvezménye érvényesíthető:

A bér- és más nem önálló tevékenységből

 • munkaviszonyból, közfoglalkoztatási jogviszonyból
 • adóköteles társadalombiztosítási ellátásból (táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj)
 • szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján
  folyósított adóköteles ellátásokból
 • foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló
  törvény alapján folyósított álláskeresési járadékból, álláskeresési segélyből,
  keresetkiegészítés és keresetpótló juttatásból
 • Magyar Honvédségnél tartalékos katonai szolgálatot teljesítő magánszemély e jogviszonyból származó jövedelméből
 • az előzőekben meghatározott jövedelmet pótló kártérítésből (keresetpótló
  járadék),
 • nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység
  díjazásából
 • munkaviszony megszűnésével összefüggésben törvényben
  meghatározott mértékű végkielégítésből (a végkielégítés törvényben
  meghatározott mértéket meghaladó része nem képezi a kedvezmény
  alapját)
 • társas vállalkozás magánszemély tagjának személyes közreműködése
  ellenértékeként kifizetett jövedelemből
 • gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenységére tekintettel
  adott juttatásból
 • jogszabály alapján választott vagy kijelölt tisztségviselő tevékenysége
  (például: igazgatótanácsi tag, felügyelőbizottsági tag) ellenértékeként
  kapott juttatásból
 • nemzetközi szerződés hatálya alatt a nem önálló munkából, ennek
  hiányában az adott állam joga szerinti munkaviszonyból származó
  jövedelemből
 • országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók, polgármesterek e
  tevékenységből
 • állami projektértékelői jogviszonyból

származó jövedelmekre, illetve…

önálló tevékenységből származó jövedelmekre:

 • a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó
  vállalkozói kivétjére, átalányadózás esetén az átalányban megállapított
  jövedelmére;
 • mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelmére;
 • az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelmére;
 • a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelmére;
 • a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelmére;
 • a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében
  történő munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott
  tevékenységéből (például megbízásból) származó jövedelmére.

 

„Egyéb jövedelemre – például bérbeadásra vagy más
magánszemélytől származó jövedelemre – a NÉTAK nem érvényesíthető.”

A NÉTAK-ra vonatkozó kitételekről szívesen adunk felvilágosítást, készítünk kalkulációt, és az adóbevallás elkészítését is vállaljuk. Kérjük, keressen bennünket a könyvelőiroda elérhetőségein.

25 év alattiak személyi jövedelemadó mentessége 2022

25 év alatti fiatalok számára igazán ösztönző lehet, hogy 2022-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük bérjövedelmük, és/vagy nem önálló, valamint egyes önálló tevékenységből származó jövedelmeik után.

Ez nem azt jelenti, hogy a kedvezményt nyakra-főre érvényesíthetik a fiatalok. A részletekről érdeklődjön könyvelőirodánkban telefonon, vagy e-mailen keresztül.

Személyi kedvezmény

Személyi kedvezmény annak a súlyosan fogyatékos személynek jár, aki rendelkezik a súlyos fogyatékosságról orvosi igazolással és/vagy rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra való jogosultságról szóló határozattal bír.

„Súlyosan fogyatékos személynek számít, aki
a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII.
29.) Korm. rendeletben felsorolt betegségek valamelyikében szenved,
továbbá
• rokkantsági járadékban vagy
• fogyatékossági támogatásban részesül.”

A kedvezmény a fogyatékossági állapottal érintett hónapokra vehető igénybe, és akkor is jár, ha a súlyos fogyatékosság ideiglenes. Utóbbi esetben a kedvezmény a fogyatékossági állapot megszűnésének hónapjára jár utoljára.

Mennyi az annyi?

A kedvezmény összege jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmadának száz forintra kerekített összege, azaz 2021-ben havi 55 800 forint. Ha a jogosultság a teljes adóévben fennáll, akkor a teljes évre 669 600 forinttal csökkenthető az összevont adóalap. Adóban kifejezve ez 100 440 forint a 2021-es évre vonatkozóan.
Mivel a minimálbér 2022-től emelkedik, ezek az adatok jövőre nem állják meg a helyüket.

A súlyosan fogyatékos személynek járó kedvezményre vonatkozóan szívesen adunk felvilágosítást, készítünk kalkulációt, és az adóbevallás elkészítését is vállaljuk. Kérjük, keressen bennünket a könyvelőiroda elérhetőségein.

Első házasok kedvezménye

A kedvezményt akkor is igénybe lehet venni, ha csak a házaspár egyik tagja lép először oltár, illetve anyakönyvvezető elé. A jogosultság a házasság megkötését követő hónaptól érvényes, attól két évig érvényesíthető, és értelemszerűen nem jár ha elválnak vagy egyikük meghal.

„A házastársak által együttesen érvényesíthető első házasok kedvezményének
összege jogosultsági hónaponként 33 335 forint, ami azt jelenti, hogy az általuk fizetendő adó összege 5 ezer forinttal csökken
.”

Az első házasok kedvezményét a házastársak közösen érvényesíthetik, de meg is oszthatják egymás közt a havi összesen 5000 forintnyi adókedvezményt. Év közben is igényelhető.

Családi kedvezmény

A kedvezmény az eltartottak számától függően érvényesíthető. Ki jogosult családi adókedvezményre?

 • Aki a gyermeke(i) után családi pótlékra jogosult.
 • saját jogán kapja a családi pótlékot,
 • akit megillet a rokkantsági járadék,
 • a várandós nő, illetve a vele egy háztartásban élő házastársa, a terhesség 91. napjától.

„A családi kedvezmény érvényesítésének nem feltétele a családi pótlék
folyósítása, ezért az a magánszemély is igénybe veheti a kedvezményt, aki bár a
gyermekére tekintettel jogosult ezen ellátásra, de nem kéri/kérte a családi pótlék
folyósítását. Ha a magánszemély nem kérte a családi pótlék folyósítását és nem
biztos abban, hogy fennáll-e a jogosultsága a családi pótlékra, akkor a kérdés
megválaszolása érdekében célszerű felkeresni a lakóhelye szerinti fővárosi,
megyei kormányhivatalt.
„… nem csak a közös háztartásban élő hozzátartozó, hanem a
gyermek szüleinek hozzátartozója is jogosult lehet a családi kedvezményre.
Például az árva, családi pótlékra saját jogán jogosult gyermeket sokszor az
elhunyt szülő testvére fogadja be a családjába, háztartásába. Ekkor a nagynéni,
nagybácsi nem tekinthető a gyermek hozzátartozójának, azonban
a szabálynak köszönhetően jogosult lehet a szülő testvére is, hiszen ő a szülő
tekintetében hozzátartozónak minősül.”

Az igényelhető családi kedvezmény havi összegei

 • 1 eltartott esetén 66 670 forint,
 • 2 eltartott esetén 133 330 forint,
 • 3 (és minden további) eltartott esetén 220 000 forint.
 1. január 31-ig juttassuk el az illetékesnek (munkáltató, egyéb kifizető) az adóelőleg nyilatkozatunkat. Segítünk, kérjük, keressen bennünket a könyvelőiroda elérhetőségein.

Forrás: Információs füzet – Szja adóalap-kedvezmények